GEDENKSTENEN HATTEM

Uitgaven en producties Joodse gemeenschap Hattem

 

Deze website gedenkt en herdenkt de slachtoffers van de Joodse gemeenschap in Hattem ten gevolge van de Holocaust. In de hieronder vermelde uitgaven wordt de Joodse gemeenschap in Hattem beschreven en vermeld.

‘Zij woonden onder ons’ - RTV Hattem, 2009

‘Zij woonden ons’ is een 3-delige documentaire over herinneringen van Hattemers aan Joodse medeburgers.

Op dinsdag 4 mei 2009 is deze dvd aangeboden aan de heer F.A. Gerson en burgemeester drs. J.W. Wiggers.
De film brengt op indrukwekkende en emotionele wijze de geschiedenis in beeld van onze Joodse medeburgers, die de eeuwen door in Hattem gewoond hebben.
De film is grotendeels opgebouwd uit herinneringen van Hattemers en is in opdracht van RTV Hattem gemaakt door Ab Toornstra. Het betreft een coproductie met de oudheidkundige vereniging Heemkunde Hattem.
Gerhard van der Worp heeft een eerste aanzet tot deze documentaire gegeven. Inhoud dvd:
Deel 1, een beknopte voorgeschiedenis van de Joden in Hattem gegeven.
Deel 2, de wegvoering van de Joden uit Hattem.
Deel 3, de periode over de naoorlogse jaren. De DVD is verkrijgbaar (indien voorradig) via het contactformulier.

De geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Hattem
Werkgroep Joods Hattem van de vereniging Heemkunde Hattem, 2012

Deze uitgave is een weerslag van een omvangrijk onderzoek uitgevoerd door de werkgroep Joods Hattem van de vereniging Heemkunde Hattem. Dit onderzoek is voor een deel in samenwerking met RTV Hattem uitgevoerd.
Het is een unieke en monumentale uitgave geworden waarin de Joodse gemeenschap in Hattem onderzocht is vanaf de eerste vermeldingen in de 15de eeuw tot de periode na de Tweede Wereldoorlog in de context van de tijd en geografische ligging.

Op 6 juni 2011 is dit boek tijdens een plechtigheid in de Grote of Andreaskerk gepresenteerd met vele genodigden o.a. uit Israël, Luxemburg en Portugal.

Het boek is te verkrijgen bij: Bruna, Hattem en Vereniging Heemkunde Hattem

 

In Memoriam
De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945 - Guus Luijters

‘In Memoriam’ is een indrukwekkend monument, een indrukkend gedenkboek met uniek fotomateriaal van meer dan duizend pagina’s, waarin wordt geprobeerd om 17.964 kinderen uit de anonimiteit van het grote getal te halen. Ze krijgen hun naam terug en waar mogelijk weer een gezicht. Het gaat om alle kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn gedeporteerd: 102 transporten met Joodse, Sinti en Roma kinderen. Van ieder kind zijn de naam, de geboortedatum en het adres opgenomen alsmede de sterfdatum en -plaats. Bovendien zijn van 3000 kinderen foto’s achterhaald en afgebeeld. In dit gedenkboek worden ook de op deze website genoemde 2 Joodse kinderen uit Hattem vermeld, die door verraad op 31 augustus 1944 in handen vielen van de Duitse bezetter en via kamp Westerbork in Auschwitz zijn omgebracht.

‘In Memoriam’ werd samengesteld door Guus Luijters, met beeldredactie van Aline Pennewaard en een voorwoord van David Barnouw van het NIOD.

ISBN: 9789046812303
Uitgever: Nieuw Amsterdam, 2012